Какво виждат конете?

Зрението при конете. Какво виждат конете?

Веднъж, когато прочетете тази статия, ще осъзнаете колко е важно да сме запознати със зрението на конете. Този урок ще промени начина, по който подхождате към своя кон и работите с него, създавайки по-безопасна среда на доверие.

Конете различават ли цветове?
Много учени смятат, че конете не могат да различават цветове, но няма научно доказателство за това. Проведени са обширни изследвания по отношение зрението при конете, но въпросът дали конете различават цветове или не все още няма отговор.

Конете виждат ли в детайли?
Конете виждат по-малко детайли от хората, но те имат много по-широко зрително поле от нас. Тяхното зрение е много чувствително към движения, което им позволява да са нащрек за възможни опасности дори и през нощта. Конете трудно разпознават дълбочина. Поради тази причина много състезатели по прескачане на препятствия и хънтър (hunter) ще установят,че е по-трудно да се прескачат по-широки (по-дълбоки) препятствия отколкото единични. Конете също не могат да усетят добре на какво разстояние от тяхното тяло се намира даден предмет.

Колко добре виждат конете в тъмното?
Те виждат по-добре от хората, но им трябва повече време да се адаптират към светлината и респективно тъмнината, отколкото при други животни. Когато преминавате от светло място към значително по-тъмно (или обратно), дайте достатъчно време на Вашия кон да привикне към новата ситуация.
Това обяснява защо много коне стават нервни и се плашат, когато се водят от осветената конюшня на по-тъмно място, като например в мрачна каравана или в падока през нощта.

Къде са слепите петна при конете?
Вашият кон има сляпо петно с ширина около 4 фута (122 cm) пред главата, което може да варира в зависимост от нейната форма. Ако има по-шрока глава, сляпото петно също е по-широко и обратно – ако главата му е по-тясна, сляпото петно е по-късо.

Не трябва да се приближавате към Вашия кон директно пред него. Ако го направите, той не може да Ви види, докато не се намирате на около 6 инча (15 cm) от него. Това обяснява защо коня си повдига/навежда главата или я завърта, ако тръгнете към него директно отпред. Дори и, когато сте толкова близо, той вижда само раменете Ви, но не и трупа на тялото Ви, като дори този образ е изкривен.

Конете не виждат земята близо до предните си крака, както и собствените си колене и гърди. Те имат сляпо петно и директно зад себе си. Това е най-опасното сляпо петно в случай, че конят се уплаши и Ви ритне. Винаги внимавайте и бъдете нащрек, когато минавате зад коня си, който може да ритне при всеки един внезапен и неочакван шум.

Никога не наказвайте коня си за плашливост. Вместо това се успокоите и си помисляте, че е роден със сляпо петно и сред много хищници. Наказанието само ще стане причина за повече страх и объркване. Говорете му спокойно и се опитайте да го уверите, че всичко е наред. Конете понякога се плашат или ритат внезапно поради неочаквани шумове в обхвата на техните слепи петна, където те не виждат.

Поради многото слепи петна, конете трябва да повдигат и навеждат главите си, за да могат да фокусират добре предметите. Това обяснява защо много коне повдигат глава (леко уплашени), когато някой ги доближи директно отпред и започне да ги гали по челото. По този начин най-вероятно конете се опитват да фокусират по-добре образа, който не виждат ясно.

Бинокулярно и монокулярно зрение
Когато и двете очи фокусират предмет отпред, конете използват бинокулярното си зрение. Ще усетите кога конят използва бинокулярното си зрение, тъй като той обикновено в този случай е нащрек с двете уши, насочени към предмета пред него.

Конете могат да виждат по отделно с всяко око. Това е монокулярното зрение, което им позволява да гледат пред себе си с едното око и зад себе си с другото. Това е особено полезно при бдителността за хищници.

Когато конят забележи движение с монокулярното си зрение, той обикновено си обръща главата, за да преквключи към бинокулярно зрение с цел да фокусира движещия се предмет. Когато конете превключват от монокулярно на бинокулярно зрение, предметите се размазват и изкривяват докато отново са фокусирани. Това може да стане причина за неочаквано изплашване на коня.

Конете не могат да използват бинокулярно и монуполярно зрение едновременно. Много е важно да поддържате вниманието на коня си, насочено върху Вас, докато работите с него. Добра практика е да му говорите докато сте около него.

По-слаби ли са сините очи?
Повечето коне имат тъмни очи, обикновено кафяви. Някои хора считат, че сините очи са по-слаби, но няма научно доказателство, че това е така. Сините очи са резултат от липсата на пигмент в ириса. Това не влияе на зрението на конете.

Зрението на конете е много по-различно от това на хората. Това, което виждате, когато погледнете нещо, се различава значително, от това, което вижда Вашия кон.

В света на конете
Превод: Силвия Младенова
Автор: Cheryl Sutor [1996]